Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 2014

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014